Skip to content

Hvor mye kan jeg spare med varmepumpe?

Facebook
Twitter
LinkedIn

Hvor mye du kan spare i oppvarmingskostnader ved å installere en Fujitsu varmepumpe avhenger av en rekke forhold, som bl.a:  

 • hvor stor boligen din er
 • hvor høyt energiforbruk du har
 • hvor godt isolert boligen din er
 • om varmepumpen er riktig dimensjonert
 • hvordan klimaet er der du bor
 • hvilken varmepumpe du velger
 • pris på strøm, olje, parafin og ved


Hvordan en varmepumpe dimensjoneres, installeres og brukes, avgjør også hvor mye du kan spare. Enova har laget beregninger som viser sannsynlige besparelser med varmepumpe. Disse gir en god pekepinn på hvilken besparelse du kan forvente. Hvor mye du faktisk sparer, avhenger ikke bare av varmepumpen, men hvordan du bruker den er også viktig.

Dette kan du spare med ulike typer varmepumper

Ifølge beregninger fra Enova er sparepotensialet med:

 • Luft-til-luft-varmepumpe: Fra ca kr 2 500  til kr 6 500 årlig
 • Luft-til-vann-varmepumpe: Fra ca kr 4 500 til kr 15 000 årlig
 • Bergvarmepumpe (væske-til-vann-varmepumpe): Fra ca kr 7 500til kr 19 000årlig
 • Avtrekksvarmepumpe: ca kr 7 100 for en bolig med energibehov 25000 kWh årlig

 
Tallene tar utgangspunkt i energibehov fra 15 000 kWh til 50 000 kWh årlig (40 000 kWh for luft-til-luft-varmepumpe), og energipris på 85 øre/kWh.

Les også:

Hvor mye kan jeg spare med varmepumpe?

Hvor mye du kan spare i oppvarmingskostnader ved å installere en Fujitsu varmepumpe avhenger av en rekke forhold, som bl.a:   hvor

Komfort med varmepumpe

Gode grunner til å velge varmepumpe

En varmepumpe gir mange fordeler. Varmepumpe brukt til oppvarming utnytter energi fra solen som er lagret i jord, fjell, luft eller vann.

Fakta om luft-til-luft varmepumpe

Luft til luft-varmepumpe er den vanligste typen varmepumpe i Norge. Kort forklart henter en slik varmepumpe varme fra luften ute, bruker den

— fra en av våre forhandlere

eller