Hvor mye kan jeg spare med varmepumpe?

Hvor mye du kan spare i oppvarmingskostnader ved å installere en Fujitsu varmepumpe avhenger av en rekke forhold, som bl.a:  

 • hvor stor boligen din er
 • hvor høyt energiforbruk du har
 • hvor godt isolert boligen din er
 • om varmepumpen er riktig dimensjonert
 • hvordan klimaet er der du bor
 • hvilken varmepumpe du velger
 • pris på strøm, olje, parafin og ved


Hvordan en varmepumpe dimensjoneres, installeres og brukes, avgjør også hvor mye du kan spare. Enova har laget beregninger som viser sannsynlige besparelser med varmepumpe. Disse gir en god pekepinn på hvilken besparelse du kan forvente. Hvor mye du faktisk sparer, avhenger ikke bare av varmepumpen, men hvordan du bruker den er også viktig.

Dette kan du spare med ulike typer varmepumper

Ifølge beregninger fra Enova er sparepotensialet med:

 • Luft-til-luft-varmepumpe: Fra ca kr 2 500  til kr 6 500 årlig
 • Luft-til-vann-varmepumpe: Fra ca kr 4 500 til kr 15 000 årlig
 • Bergvarmepumpe (væske-til-vann-varmepumpe): Fra ca kr 7 500til kr 19 000årlig
 • Avtrekksvarmepumpe: ca kr 7 100 for en bolig med energibehov 25000 kWh årlig

 
Tallene tar utgangspunkt i energibehov fra 15 000 kWh til 50 000 kWh årlig (40 000 kWh for luft-til-luft-varmepumpe), og energipris på 85 øre/kWh.

Gode grunner til å velge varmepumpe

Komfort med varmepumpe

En varmepumpe gir mange fordeler. Varmepumpe brukt til oppvarming utnytter energi fra solen som er lagret i jord, fjell, luft eller vann. Å bruke denne energien er både økonomisk gunstig og miljøvennlig.

Med en varmepumpe sparer du både energi og penger, den er som sagt miljøvennlig i forhold til andre oppvarmingskilder, den er enkel å bruke, gir god komfort og ikke minst et godt inneklima. Og den er nyttig både sommer og vinter, da den kan brukes til både oppvarming og kjøling.

Varmepumper gir lavere energiutgifter

Med en varmepumpe kan du spare 30-80 % av energien til oppvarming og varmt tappevann- ved å hente varme fra naturen på en smart måte. Hvor mye energi og penger du kan spare med en varmepumpe i din bolig, avhenger av mange forhold, som bl.a.:

 • hvor stor boligen din er
 • hvor høyt energiforbruk du har
 • hvor godt isolert boligen din er
 • om varmepumpen er riktig dimensjonert
 • hvordan klimaet er der du bor
 • hvilken varmepumpe du velger
 • pris på strøm, olje, parafin og ved

Miljøvennlig oppvarming

Varmepumpen utnytter energien svært effektivt, og er derfor et miljøvennlig alternativ til andre oppvarmingsløsninger. Den reduserer klimagassutslippene i forhold til andre oppvarmingsløsninger og har ingen lokale utslipp.

Varmepumper gir enkel og effektiv oppvarming av hus og hytte

En varmepumpe trenger lite tilsyn, gir jevn og god temperatur og er enkel i bruk. De fleste Fujitsu sine varmepumper kan også fjernstyres via fra smarttelefon, nettbrett eller datamaskin.

Godt inneklima og god komfort

Med en Fujitsu luft-til-luft-varmepumpe får du et bedre inneklima – innedelen fungerer som en effektiv luftrenser ved å filtrere vekk støvpartikler. Det kan imidlertid være forskjell på egenskapene i de forskjellige modellene i forhold til luftrensing på de ulike varmepumpemodeller. 

Varmepumper kan brukes til effektiv kjøling

Alle Fujitsu varmepumper kan brukes til kjøling, og du kan holde en komfortabel innetemperatur også på varme sommerdager. Med en normal norsk sommer trenger varmepumpen minimalt med energi for å kjøle ned boligen din. Det skyldes at temperaturforskjellen mellom uteluft og inneluft er liten, og at det bare er behov for kjøling noen få timer i døgnet.

Fakta om luft-til-luft varmepumpe

Luft til luft-varmepumpe er den vanligste typen varmepumpe i Norge.

Kort forklart henter en slik varmepumpe varme fra luften ute, bruker den til å varme opp luften inne.

Moderne varmepumper kan hente varme fra uteluften helt ned til minus 30 grader.

Luft til luft-varmepumpe egner seg godt for deg som:

 • Bruker panelovner til oppvarming i dag.
 • Har åpen planløsning slik at varmen fordeles fritt.
 • Har alternative varmekilder for de kaldeste periodene.
 • Bor i en bolig der det ikke er aktuelt å etterisolere eller bytte vinduer.